รู้จักพวกเรา

หมด จะมีเพียงวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาของแต่ละประเทศที่ต่างกัน อย่างประเทศไทยที่เล่นกันมาตั้งแต่โบราญและถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคือไก่ชน การเล่นพนันไก่ชนมีมาตั้งแต่สมัยพระนเรศวรหรืออาจจะมีมานานกว่านั้น อันนี้ก็ไม่ค่อยแน่นัก ในประเทศพม่าในอดีตมีบ่อนการพนันมานานแล้ว

 

สำนักงานคณะกรรมการ chippababy.com

ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมเทียน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10340
โทรศัพท์ 1547 หรือ 0 2342429 โทรสาร 0 2695 9660
E-mail : www.chippababy.com